วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองคอนวิทยาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พร้อมเน้นย้ำ มาตรการป้องกันโรค