ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600304
รหัส Smis 8 หลัก :
  19022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  600304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สองคอนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SONGKHONWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสองคอน
ตำบล :
  สองคอน
อำเภอ :
  แก่งคอย
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18110
โทรศัพท์ :
  036241864
โทรสาร :
  036241864
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2523