วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองคอนวิทยาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พร้อมเน้นย้ำ มาตรการป้องกันโรค

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองคอนวิทยาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พร้อมเน้นย้ำ มาตรการป้องกันโรค

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางรจิตรา วงษ์เพิก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน ได้ทำ MOU โครงการขับขี่ปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

Read more

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนสองคอนวิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรมแคนวาเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์

Read more
1 2