ท่านผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร เป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวยพระอภิธรรมศพ คุณแม่เพ็ญศรี สูตรเชี่ยวชาญ