วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางรจิตรา วงษ์เพิก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน ได้ทำ MOU โครงการขับขี่ปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน