วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนสองคอนวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานสู่การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)