วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดบ้านธาตุใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี