ให้กำลังใจคณะทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการและรักษาผู้ป่วยโควิด-19