บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคกระเบื้องปูพื้น

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองคอนวิทยาคม ขอขอบพระคุณ บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00001 บริจาคกระเบื้องปูพื้น มูลค่า 146,129.28 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมต่อไป

Read more
1 2 3 4